Συχνές Ερωτήσεις

ΠΟΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ TRΙPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ; 


 

  • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ-ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

          Δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη προετοιμασία. Μην ξεχνάτε να έχετε μαζί σας την προηγούμενη εξέταση.

  • ​​​​ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ – ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

​           Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 ώρες νηστικός πριν την ώρα της εξέτασης για την πληρέστερη απεικόνιση της χοληδόχου κύστης. Μην ξεχνάτε                να έχετε μαζί σας την προηγούμενη εξέταση.

  • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ – ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ – ΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( ΔΙΑΚΟΙΛΟΙΑΚΟ )

​           Μία ώρα πριν την ώρα της εξέτασης ο εξεταζόμενος πρέπει να πιεί 4-5 ποτήρια νερό και να μην ουρήσει. Το υπερηχογράφημα εκτελείται όταν ο                                  εξεταζόμενος νιώσει  έντονη αίσθηση προς ούρηση γεγονός που συνηγορεί υπέρ ικανοποιητικής πλήρωσης της ουροδόχου κύστεως.
           Η πλήρωση της ουροδόχου κύστεως είναι απαραίτητη προκειμένου να ελεγχθεί αξιόπιστα το τοίχωμα αυτής, ο προστάτης αδένας και τα έσω                                        γεννητικά όργανα της γυναίκας.
           Μην ξεχνάτε να έχετε μαζί σας την προηγούμενη εξέταση.

  • TRIPLEX ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΒΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

​           Δεν απαιτείτε καμία ιδιαίτερη προετοιμασία. Μην ξεχνάτε να έχετε μαζί σας την προηγούμενη εξέταση.

  • TRIPLEX ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

​          Προκειμένου να ελεγχθούν οι νεφρικές αρτηρίες ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε δίαιτα χαμηλού υπολείμματος για 2 μέρες πριν την μέρα της εξέτασης. Κατά           τη δίαιτα αυτή αποφεύγονται γαλακτοκομικά, πράσινα λαχανικά, όσπρια, δημητριακά και προτιμούνται κοτόπουλο, ψάρια, πατάτες, μακαρόνια, βραστά ή                   ψητά. Ο εξεταζόμενος πρέπει να παραμείνει νηστικός 8 ώρες πριν από την ώρα της εξέτασης.

          Μην ξεχνάτε να έχετε μαζί σας την προηγούμενη εξέταση.

  • TRIPLEX ΣΠΛΗΝΟΠΥΛΑΙΟΥ ΑΞΟΝΑ

​          Ο εξεταζόμενος πρέπει να υποβληθεί σε δίαιτα χαμηλού υπολείμματος για 2 μέρες πριν την μέρα της εξέτασης. Κατά τη δίαιτα αυτή                                                     αποφεύγονται γαλακτοκομικά, πράσινα λαχανικά, όσπρια, δημητριακά και προτιμούνται κοτόπουλο, ψάρια, πατάτες, μακαρόνια, βραστά ή ψητά. Ο                           εξεταζόμενος πρέπει να παραμείνει νηστικός 8 ώρες πριν από την ώρα της εξέτασης.

          Μην ξεχνάτε να έχετε μαζί σας την προηγούμενη εξέταση.

  • TRIPLEX ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

​          Ο εξεταζόμενος πρέπει να υποβληθεί σε δίαιτα χαμηλού υπολείμματος για 2 μέρες πριν την μέρα της εξέτασης. Κατά τη δίαιτα αυτή αποφεύγονται                               γαλακτοκομικά, πράσινα λαχανικά, όσπρια, δημητριακά και προτιμούνται κοτόπουλο, ψάρια, πατάτες, μακαρόνια, βραστά ή ψητά. Ο εξεταζόμενος πρέπει να             παραμείνει νηστικός 8 ώρες πριν από την ώρα της εξέτασης.

          Μην ξεχνάτε να έχετε μαζί σας την προηγούμενη εξέταση.

  • TRIPLEX ΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

​         Ο εξεταζόμενος πρέπει να υποβληθεί σε δίαιτα χαμηλού υπολείμματος για 2 μέρες πριν την μέρα της εξέτασης. Κατά τη δίαιτα αυτή αποφεύγονται                                γαλακτοκομικά, πράσινα λαχανικά, όσπρια, δημητριακά και προτιμούνται κοτόπουλο, ψάρια, πατάτες, μακαρόνια, βραστά ή ψητά. Ο εξεταζόμενος πρέπει                  να παραμείνει νηστικός 8 ώρες πριν από την ώρα της εξέτασης.

         Μην ξεχνάτε να έχετε μαζί σας την προηγούμενη εξέταση.

  • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ

​         Α. Σε γυναίκες < 40 ετών η εξέταση πρέπει να εκτελείται την 8η με 11η μέρα του κύκλου και σε συχνότητα ανάλογα με τις οδηγίες του γιατρού που παρακολουθεί τη γυναίκα.

         Β. Σε γυναίκες > 40 ετών που έχουν έμμηνο ρύση η εξέταση πρέπει να εκτελείται την 8η με 11η μέρα του κύκλου και κατά κανόνα πρέπει να έπεται της μαστογραφίας και να                              συναξιολογείται με αυτή.

          Γ. Σε γυναίκες > 40 ετών που δεν έχουν έμμηνο ρύση η εξέταση εκτελείται σε συνδυασμό και ανάλογα με τα ευρήματα του μαστογραφικού ελέγχου μία φορά ετησίως ή συχνότερα                      ανάλογα με τις οδηγίες του γιατρού.

           Μην ξεχνάτε να έχετε μαζί σας το προηγούμενο υπερηχογράφημα και την τελευταία μαστογραφία.