Υπηρεσία Φορητών Υπερήχων

Υπέρηχοι Σώματος

 • Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς
 •  Υπερηχογράφημα Τραχήλου
 • Υπερηχογράφημα Παρωτίδων – Υπογνάθιων Αδένων
 • Υπερηχογράφημα  Ήπατος – Χοληφόρων –Χοληδόχου Κύστης –Παγκρέατος – Σπληνός
 • Υπερηχογράφημα Άνω Κοιλίας και Κάτω Κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα Νεφρών- Ουροδόχου Κύστης-Προστάτη
 • Υπερηχογράφημα Έσω γεννητικών Οργάνων (Διακοιλιακή  προσπέλαση)
 • Υπερηχογράφημα Όσχεου
 • Υπερηχογράφημα Μαλακών Μορίων
 • Υπερηχογράφημα Δεξιού Λαγόνιου Βόθρου
 • Υπερηχογράφημα Μαστών
 • Υπερηχογραφήματα Παίδων
   

Triplex Aγγείων

 • Triplex Καρωτίδων και Σπονδυλικών Αρτηριών
 • Triplex Αρτηριών Άνω Άκρων
 • Triplex Φλεβών Άνω Άκρων
 • Triplex Κοιλιακής Αορτής
 • Triplex Νεφρικών Αρτηριών
 • Triplex Λαγονίων Αρτηριών
 • Triplex Αρτηριών Κάτω Άκρων
 • Triplex Φλεβών Κάτω Άκρων
 • Triplex Όσχεου
 • Τriplex σπληνοπυλαίου άξονα