Κόστος Triplex

 
Ειδική τιμή Τriplex Καρδιάς και Τriplex Καρωτίδων 50 Ευρώ

Ιδιωτικό τιμολόγιο για εξετάσεις στο Ιατρείο

Όλες οι εξετάσεις Triplex Αγγείων στο Ιατρείο κοστίζουν 40€

 • Triplex Kαρδιάς 30 €

Triplex Aγγείων

 • Τriplex Όσχεου 40€
 • Triplex Καρωτίδων και Σπονδυλικών Αρτηριών 40
 • Triplex Αρτηριών Άνω Άκρων 40
 • Triplex Φλεβών Άνω Άκρων 40
 • Triplex Κοιλιακής Αορτής 40
 • Triplex Νεφρικών Αρτηριών 40
 • Triplex Σπληνοπυλαίου Άξονα 40
 • Triplex Λαγονίων Αρτηριών 40
 • Triplex Αρτηριών Κάτω Άκρων 40
 • Triplex Φλεβών Κάτω Άκρων 40

Τιμολόγιο για εξετάσεις κατ’ οίκον

110 ευρώ για την εξεταση triplex καρδιάς απο Ιατρό Καρδιολόγο

110 ευρώ για κάθε μεμονωμένη εξέταση triplex αγγείων . Για κάθε επιπλέον εξέταση triplex προστίθενται 30 ευρώ ανά εξέταση.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, γνωμάτευση από ιατρό Ακτινοδιαγνώστη και εικόνες, παραδίνονται άμεσα.

Οι εξετάσεις που διενεργούνται είναι οι παρακάτω:

Triplex Aγγείων

 • Triplex Καρωτίδων και Σπονδυλικών Αρτηριών
 • Triplex Αρτηριών Άνω Άκρων
 • Triplex Φλεβών Άνω Άκρων
 • Triplex Κοιλιακής Αορτής
 • Triplex Νεφρικών Αρτηριών
 • Triplex Λαγονίων Αρτηριών
 • Triplex Αρτηριών Κάτω Άκρων
 • Triplex Φλεβών Κάτω Άκρων
 • Triplex Όσχεου